Capaciteit

In 2016 zijn belangrijke wijzigingen aan de infrastructuur voltooid en is er gewerkt aan een derde spoor voor het goederenvervoer tussen Zevenaar en Oberhausen.

Meer capaciteit

In december 2016 is de dienstregeling 2017 ingevoerd. Er kunnen meer treinen rijden, omdat we belangrijke nieuwe en vernieuwde infrastructuur hebben opgeleverd. Met DoorStroomStationUtrecht (DSSU) zijn de sporen rond Utrecht Centraal in rechte banen gelegd, is het aantal sporen naar het zuiden verdubbeld van vier naar acht en zijn kruisingsvrije passages aangelegd. Ook tussen Schiphol Airport en Amsterdam RAI zijn sporen en kruisingsvrije passages bijgekomen. Vanwege deze nieuwe capaciteit gaan in 2017 extra treinen rijden tussen Almere en Schiphol Airport. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om het mogelijk te maken dat vanaf 2018 elke 10 minuten een intercitytrein rijdt tussen Amsterdam en Eindhoven.

Nieuwe vervoersconcessies

In december 2016 zijn nieuwe vervoerconcessies gestart: Arriva verzorgt het regionale treinvervoer in Zuid-Limburg en Abellio tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. In april 2017 start de door Abellio verzorgde treindienst tussen Düsseldorf en Arnhem.

Aanleg Derde Spoor Duitsland

In het kader van de European Railfreight Corridor Rhine-Alpine wordt een derde spoor aangelegd tussen Zevenaar en Oberhausen. Deze werkzaamheden hebben in 2016 geleid tot 26 weken capaciteitsbeperkingen op deze corridor. Circa 15.000 goederentreinen hebben gedurende deze periode volgens een gewijzigde dienstregeling gereden. Dat is goed verlopen dankzij de gezamenlijke inspanningen van ProRail, vervoerders, verladers, terminals, infrabeheerder DB Netze en de betrokken provincies. Namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert ProRail een subsidieregeling voor omleidingskosten uit. Het betreft een door de EU geratificeerde regeling waarin een deel van de extra kosten die goederenvervoerders maken voor het moeten omrijden vanwege de werkzaamheden aan het Derde Spoor worden gecompenseerd. De compensatie bestaat uit de volledige extra gebruiksvergoeding en een deel van de extra personeel- en materieelkosten.