Veilig reizen

ProRail heeft vorig jaar nieuwe maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat reizigers en goederen veilig door Nederland kunnen reizen.

Informatie-indicator veiligheid

Toelichting roodseinpassages

Aantal roodseinpassages
Rijden voorbij een Stop-Tonend Sein zonder toestemming. Ook: STS in buitendienst gesteld gebied, passeren S-bord zonder toestemming. Definitieve getallen worden door ILT vastgesteld in het jaarverslag van ILT.

Aantal roodseinpassage met gevaarpunt bereikt
Niet alle STS-passages leveren direct gevaar op. Het gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen en/of ontsporen. Definitieve getallen worden door ILT worden vastgesteld in het jaarverslag van ILT.

Roodseinpassages stabiel

Om het risico op treinbotsingen terug te dringen, werken ProRail en vervoerders sinds 2012 in een verbeterprogramma aan de reductie van het aantal roodseinpassages. Na drie jaar van opeenvolgende afnames lijkt het aantal roodseinpassages te stabiliseren. In 2016 was dit aantal, ondanks de toename in gereden treinkilometers, vrijwel gelijk aan dat in 2015. Daarmee zijn een conflictvrije dienstregeling, de verdere uitrol van de verbeterde versie van de automatische treinbeveiliging (ATB-Vv) en Routelint (systeem dat de machinist actuele informatie geeft over de seinbeelden op zijn route), effectief gebleken.

De zichtbaarheid van seinen wordt continu verbeterd, onder meer met ledverlichting, en de dienstregeling wordt op steeds meer punten verbeterd. Met grote wijzigingen in de infrastructuur, zoals op Utrecht Centraal, is het aantal wissels en seinen afgenomen. In 2017 wordt bij 400 seinen een ATB-Vv installatie aangelegd.; hierbij wordt ook rekening gehouden met treinpaden voor gevaarlijke stoffen.

Botsingen

Er was in 2016 twee keer sprake van een botsing bij rangeerwerkzaamheden met een schade van meer dan € 150.000 als gevolg. Er vielen daarbij geen gewonden.

Toelichting botsingen en ontsporingen

Aantal botsingen trein-trein
Europese definitie: Aantal botsingen trein-trein met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur.

Aantal ontsporingen
Europese definitie: Aantal ontsporingen met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur. Ontsporingen als gevolg van een ander veiligheidsincident worden niet afzonderlijk als ontsporing geregistreerd maar bij de informatie over het betreffende incident opgenomen.

Betere informatie over gevaarlijke stoffen

De informatievoorziening voor emplacementen waar wordt gerangeerd met goederentreinen is in 2016 verder verbeterd. Het systeem, voorheen bekend als Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS), is hernoemd naar het bredere doel: Wagonlading Informatiesysteem (W-LIS). ProRail heeft vorig jaar met stakeholders, waaronder de goederenvervoerders en Brandweer Nederland, een nieuw actieplan gelanceerd. De verbeteringen betreffen vooral de betrokkenheid van de operationele medewerkers, de robuustheid van de informatiesystemen en de controle van de registratie. De informatie op de emplacementen is weliswaar verbeterd, maar nog niet volledig. In 2017 wordt verder gewerkt aan het bereiken hiervan.

Het aantal druppellekkages, waarbij hele kleine hoeveelheden vloeistof vrijkomen uit een wagon van een goederentrein, op de havenemplacementen en Kijfhoek lag over 2016 hoger dan verwacht. Deze ontwikkeling is met de vervoerders en de verladers besproken en hierop worden in 2017 maatregelen getroffen om dergelijke lekkages in de toekomst te voorkomen.