Veilig werken

ProRail en de aannemers maken zich sterk voor een veilige werkomgeving voor de baanwerkers en spannen zich in om arbeidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Informatie-indicator veiligheid

Toelichting veiligheidsincidenten

Aantal aanrijdingen personeel
Aantal incidenten met betrekking tot aanrijdingen baanwerkers en medewerkers van spoorwegondernemingen.

Aantal elektrocuties van personeel
Aantal incidenten met betrekking tot elektrocuties baanwerkers. Elektrocutie wordt gedefinieerd als elektrisering (schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk lichaam) met dodelijke afloop.

Aantal elektriseringen van personeel
Elektrisering wordt gedefinieerd als een schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk lichaam met (potentieel) letsel tot gevolg. Brandwonden (als gevolg van kortsluiting of het optreden van een vlamboog) tijdens werkzaamheden of letsel als gevolg van blikseminslag worden ook tot een elektrisering gerekend.

Dodelijk ongeval baanwerker

Hoewel er de afgelopen jaren samen met de aannemers veel maatregelen genomen zijn om de kans op aanrijdingen te reduceren, blijft de kans op een ongeval aanwezig. In 2016 vonden twee aanrijdingen plaats met medewerkers van spoorwegondernemingen en twee met baanwerkers die in opdracht van ProRail aan het werk waren, waarvan één met dodelijke afloop. Op 13 oktober overleed een medewerker van een aannemer te Meteren nadat hij werd aangereden door een reizigerstrein. Dit incident wordt gezamenlijk met de betrokken aannemer onderzocht.

Bij de twee aanrijdingen met baanwerkers speelde mogelijk het gebruik van mobiele telefoons een rol. Stichting RailAlert heeft de directies verzocht om medewerkers te wijzen op het risico van bellen op onveilige plaatsen en adviseert medewerkers om tijdens het bellen te zitten of om objecten vast te houden. Er wordt ook een campagne voorbereid rond het thema bellen op of in de buurt van het spoor.

Het aantal elektriseringsincidenten, met een schadelijke stroomdoorgang door het menselijk lichaam, nam vorig jaar toe. Bij één van de zeven gevallen in 2016 viel een zwaargewonde. Analyse van de incidenten leert dat het ‘niet volgen van protocollen’ de meest voorkomende oorzaak is. ProRail werkt in samenwerking met de aannemers aan nieuwe verbetermaatregelen.