In contact met het publiek

ProRail staat open voor vragen, wensen en klachten uit de samenleving en is via de afdeling Publiekscontacten te bereiken via een gratis telefoonnummer, per post, e-mail, internetformulier en sociale media. Voor noodgevallen, zoals onveilige situaties op het spoor of ernstige hinder is Publiekscontacten 24/7 telefonisch bereikbaar, dus ook in het weekend, 's avonds en 's nachts.

Publiekstevredenheid vrijwel gelijk gebleven

De publiekstevredenheid kwam in 2016 uit op 7,7. Een stabiel resultaat ten opzichte van voorgaand jaar (7,9) vanwege het sterk gestegen aantal meldingen en vragen plus de extra activiteiten op sociale media een goede prestatie. In 2016 heeft het team Publiekscontacten de afhandelprocessen meer gestroomlijnd en is de service verder geprofessionaliseerd. Het aantal meldingen en vragen steeg met bijna 25% en bedroeg 13.323 (2015: 9.259). De top 4 aan meldingen en vragen betroffen geluidhinder, trillinghinder, storingen en informatieverzoeken, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen.