Voorwoord

Samen met vervoerders zetten wij ons dag en nacht in om treinverkeer te faciliteren. Niet voor niets is mijn motto ‘de beste trein is een rijdende trein’. In 2015 openden we dan ook een nieuwe moderne verkeersleidingspost in spoorhart Utrecht. In Delft en Arnhem openden we nieuwe stations. Extra aandacht hebben we gegeven aan het goed faciliteren van treinverkeer rondom Schiphol Airport. We vernieuwen daar het spoor om meer treinverkeer mogelijk te maken. Storingen op de toeleidende spoortrajecten lossen we sneller op omdat we onze storingsploegen ter plaatse hebben.

In 2015 verwelkomden we nieuwe collega’s toen de taken van Keyrail, de exploitant van de Betuweroute, op 1 juli aan ProRail werden overgedragen. Voor ons een belangrijke stap, temeer we een boost willen geven aan het goederenvervoer in Nederland.

Transparantie in de spoorsector is belangrijk. We lanceerden ons transparantiedashboard dat per dag de punctualiteit, de geleverde treinpaden en het aantal uitgevallen treinen toont. Hiermee geven we meer helderheid over de prestaties op het spoor.

Minder bureaucratisch en meer slagvaardig moet ProRail worden. Daarom hebben we in 2015 hard gewerkt aan een nieuwe topstructuur, die in april 2016 van start is gegaan. Medewerkers van ProRail zijn aangemoedigd om bureaucratische showstoppers te signaleren en te melden. Alle acties die daaruit voortkomen, zijn gericht op daadkracht. Alles en iedereen moet in het teken staan van het laten rijden van treinen. Om onze financiën nog beter op orde te krijgen, is een uitgebreid verbeterplan in volle gang.

Punctualiteit en betrouwbaarheid delen bij ons de eerste plaats met veiligheid. Het Nederlandse spoor doet het internationaal gezien goed op het gebied van veiligheid. Maar het kan altijd beter. Het tragische ongeval in Dalfsen begin 2016 maakt ons dat duidelijk. Bijna de helft van alle verstoringen op het spoor wordt veroorzaakt door gedrag van derden, en dat gegeven houdt ook in 2016 onze aandacht. We voerden flink campagne voor veilig gedrag bij overwegen. En we zien fout gedrag op overwegen ook niet meer door de vingers. Steeds vaker doen we aangifte tegen weggebruikers die zich onverantwoordelijk gedragen op en rond overwegen.

Positief in 2015 was ook dat de daling van het aantal roodseinpassages op het spoor doorzet. Steeds minder machinisten missen een rood sein. Een prachtig resultaat van, voor en door de sector. ProRail plant nauwelijks nog rode seinen in de dienstregeling en vervoerders leiden personeel nog beter op en die aanpak werpt zijn vruchten af. Ook namen we camera’s op de treinen in gebruik om eerder vast te kunnen stellen wat er bij een ongeval is gebeurd, waarna de politie de sporen sneller vrij kan geven.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor ons. Afgelopen jaar hebben we onze doelstelling van 2% verbetering van de energie-efficiency gehaald. Ook hebben we vorig jaar, vooral door de inkoop van Nederlandse windenergie, ons totale energieverbruik voor ruim 85% verduurzaamd. We verwachten dat we vanaf 2018 de trein volledig op windenergie kunnen laten rijden. Bovendien hebben we het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, niveau 5, vastgehouden en is het gebruik van grondstoffen afgenomen.

2016 staat voor ons vooral in het teken van beter en meer treinvervoer, een meer realistische planning, minder bureaucratie en meer slagvaardigheid in het dagelijks beheer van het spoor. In 2016 wordt de nieuwe dienstregeling voor 2017 opgezet met als doel om meer treinvervoer voor personen en goederen mogelijk te maken. Met ons nieuwe prestatiegerichte onderhoud gaan wij samen met aannemers technische storingen op het spoor beter en sneller te lijf. Bovendien staat voor 2016 de opening van vernieuwde stations in Breda, Tilburg, Eindhoven en Utrecht op de agenda.

Ik wil onze medewerkers en samenwerkingspartners hartelijk danken voor hun energieke inzet vorig jaar. Er is veel bereikt waarop we voort kunnen bouwen. Het is essentieel dat we niet in mooie woorden blijven steken, maar concreet handelen. Daarmee kom ik weer bij mijn motto ‘de beste trein is een rijdende trein’. Als die tot stilstand komt, is het alle hens aan dek om deze snel weer in beweging te krijgen. Na het ongeval bij Dalfsen in februari 2016 hebben we laten zien dat dat mogelijk is. We hebben de mouwen opgestroopt en in enkele dagen samen met aannemers de ravage opgeruimd, de trein van het spoor verwijderd en het tracé weer berijdbaar gemaakt. Mogelijk maken dat de treinen blijven rijden en alles wat dat in de weg staat oplossen. Dat is waar ProRail voor staat en wat iedereen van de organisatie die verantwoordelijk is voor het Nederlandse spoorwegennet mag verwachten.

Namens de Raad van Bestuur van ProRail B.V.,
Utrecht, 8 april 2016

Pier Eringa
Chief Executive Officer