Capaciteit

De dienstregeling 2016, die in december 2015 inging, is in grote mate vergelijkbaar met de dienstregeling 2015. Komende jaren wordt in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen een derde spoor voor goederenvervoer aangelegd. Door de werkzaamheden is de Betuweroute niet altijd volledig beschikbaar voor goederenvervoer. Dat vangen we onder andere op door treinen om te leiden.

Dienstregeling 2016 en verder

De dienstregeling 2016 is in grote mate vergelijkbaar met de dienstregeling 2015. Het aantal aangevraagde en toegewezen treinritten, ongeveer 3,3 miljoen, blijft op hetzelfde niveau. In 2016 worden vijf vernieuwde stations opgeleverd: Tilburg, Eindhoven, Breda, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal. Ook wordt een deel van de spoorprojecten OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol Airport-Amsterdam-Almere-Lelystad) en Doorstroomstation Utrecht (DSSU) opgeleverd. Dan zal de acht kilometer spoorverdubbeling tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport zijn gerealiseerd en zal de ontvlechting van de rijbanen in Utrecht voor een betere doorstroming zorgen. Ook wordt een extra keerspoor, rondom Almere opgeleverd: daarmee krijgt het treinverkeer betere aansluitingen op de Flevolijn.

In de eerste helft van 2015 heeft NS in samenwerking met onder andere ProRail een nieuwe structuur voor de dienstregeling op het hoofdrailnet (HRN) ontworpen waarin de treindiensten op een aantal trajecten worden uitgebreid. In het najaar 2015 is dit nieuwe ontwerp samen met de andere vervoerders onder regie van ProRail verder uitgewerkt tot een nieuwe landelijke dienstregelingstructuur voor het dienstregelingjaar 2017.

Eind 2014 en in de loop van 2015 is een aantal aanbestedingen afgerond, onder meer de concessie van Limburg, de concessie Zwolle-Enschede met Zwollen-Kampen en de concessie voor de internationale verbinding Hengelo - Bielefeld. Deze aanbestedingen hebben vanaf de dienstregeling 2017 betekenis voor de treindienst.

Derde Spoor Duitsland

Aansluitend op de Betuweroute wordt de komende jaren in Duitsland een derde spoor van 70 kilometer aangelegd tussen Emmerich en Oberhausen. Met dit Derde Spoor zal de Betuweroute intensiever worden gebruikt en neemt naar verwachting de hoeveelheid goederentreinen op het gemengde net af. De Stuurgroep Derde Spoor heeft maatregelen genomen om tijdens de bouwperiode ongehinderd spoorgoederenvervoer van en naar Duitsland mogelijk te houden.

Zo heeft ProRail in 2015 maatregelen genomen om na versperringen op de omleidingsroutes het goederenvervoer met voorrang weer op te starten. Ook zijn op de verkeersleidingspost in Duisburg treinverkeersleiders (de zogenaamde grensdisponent) van ProRail Verkeersleiding geïnstalleerd voor een soepele doorstroming bij de grenzen. Bovendien is een studie naar inframaatregelen voor de omleidingen Derde Spoor opgesteld voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is een dashboard Derde Spoor ontwikkeld om de voortgang te bewaken.

De eerste omleidingen hebben in 2015 plaatsgevonden, deels via Venlo, en zijn over het algemeen goed verlopen. Het spoorvervoer kon ongehinderd rijden en klachten uit de omgeving bleven tot een minimum beperkt.

In 2016 wordt een halfjaar lang een deel van de goederentreinen van de Betuweroute omgeleid en worden extra maatregelen genomen om een goede doorstroming in Venlo te garanderen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt tijdens de omleiding zoveel mogelijk plaats over de Betuweroute en er worden inspanningen geleverd om de extra kosten voor de goederenvervoerders zo laag mogelijk te houden.

Integratie Keyrail

De activiteiten van Keyrail zijn per 1 juli 2015 geïntegreerd binnen ProRail. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte onder goederenvervoerders van één nationale beheerder bij wie zij hun aanvragen kunnen doen. Bovendien kan ProRail een completer dienstenpakket aanbieden, bijvoorbeeld voor de havengebieden Rotterdam en Amsterdam, beide zeer belangrijk voor het spoorgoederenvervoer van en naar Nederland.