Financiële beheersing

ProRail heeft in 2015 een verbeterplan financiële beheersing opgesteld. In 2016 heeft het verbeterplan prioriteit gekregen binnen de afdeling Finance waardoor de voorgenomen acties grotendeels zijn gerealiseerd. De resterende openstaande acties liggen op koers. De werking van de geïmplementeerde acties wordt in 2017 getoetst via in- en externe audits met bijzondere aandacht voor de financiële projectbeheersing. In het verbeterplan hebben de volgende onderwerpen invulling gekregen:

  • Kwaliteit van de finance organisatie

  • Prognoses

  • Financiële projectbeheersing

  • Administratieve verslaglegging

  • Rechtmatigheid subsidiebesteding