Stations- en spoorvernieuwing

Steeds meer mensen en goederen verplaatsen zich over het spoor. Deze groei zet in de toekomst door, waardoor we beter spoor en grotere stations nodig hebben. Daarom werkt ProRail aan de grootste vernieuwingsslag sinds het bestaan van de spoorwegen. Beter en meer treinverkeer is ook goed voor de economie. In 2015 hebben we stations vernieuwd, nieuwe stations opgeleverd en het spoor op diverse plekken vernieuwd.

Station Arnhem Centraal afgerond

De vernieuwing van station Arnhem Centraal en directe omgeving project Arnhem Centraal is in 2015 feestelijk geopend. Bij de opening op 19 november werd bekendgemaakt dat station Arnhem voortaan station Arnhem Centraal zou heten. Het project is één van de grootste naoorlogse ontwikkelingen in de stad, met een bebouwing van 160.000m2 op 40.000m2. Het vernieuwde station is het antwoord op het groeiende aantal reizigers en zal te zijner tijd ook één van de zes internationale halteplaatsen worden voor de hogesnelheidstrein naar Duitsland. Station Arnhem Centraal heeft de betonprijs 2015 gewonnen in de categorie Utiliteitsbouw. Een prachtige opsteker voor alle partijen die bij de bouw van het station betrokken waren. Aannemers, ProRail, vervoerders, gemeente Arnhem: we droegen allemaal ons steentje bij.

Prijs voor station Rotterdam Centraal

‘Een spoorkathedraal van de 21ste eeuw, een moderne 'overstapmachine', een grandioze entree naar de stad Rotterdam, een in elk opzicht fantastisch gebouw dat klinkt als een klok, een warme huiskamer, een welkomstgebaar van de stad met een overvloedige gastvrijheid.’ Het zijn een paar van de lyrische kwalificaties waarmee station Rotterdam Centraal is uitgeroepen tot Beste Gebouw van het Jaar 2015. De jury van de branchevereniging van architectenbureaus (BNA) was onder de indruk van de manier waarop de ontwerpers de ruimtelijke vraagstukken rond het station hebben opgelost en was unaniem in haar keuze. Volgens de jury draagt het bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen de stad en biedt het een unieke ruimtelijke beleving.

Spoorzone Delft

In Delft is een 2.300 meter lange spoortunnel en een nieuw station gebouwd. Deze aanpassingen waren nodig, omdat het tweesporige treinviaduct langs de historische binnenstad de groei van het treinverkeer niet meer aankon. Ook het historische station was te krap geworden. Het nieuwe station is vorig jaar in gebruik genomen. De Willem van Oranjetunnel van Spoorzone Delft ontving in 2015 de tweejaarlijkse Betonprijs in de categorie Uitvoering. Het project is een aansprekend voorbeeld van ondergronds bouwen met aandacht voor de kwaliteit van de omgeving, zoals historische stadselementen en het aanwezige water.

Stationsgebied Bilthoven

Het stationsgebied in Bilthoven is een stuk veiliger geworden. ProRail en de gemeente bouwden in drie jaar tijd twee nieuwe onderdoorgangen onder het spoor. Auto's, fietsers en voetgangers hoeven niet meer te wachten voor de overweg. Een mijlpaal voor het 150-jarige stationsgebied, die we op 30 mei feestelijk en muzikaal hebben gevierd. Het historische huisje van de Bilthovense stationschef moest wijken voor de vernieuwing van het stationsgebied. Belangrijk spoors erfgoed dat gelukkig behouden is gebleven en op het terrein van het Spoorwegmuseum in Utrecht is teruggebouwd.