Campagne ‘ProRail vernieuwt’

Door nieuw spoor, vernieuwde stations en een slimmere inrichting van de emplacementen wordt beter en meer treinverkeer mogelijk. Het liefst laten we treinverkeer tijdens werkzaamheden doorgaan, maar soms is dat niet mogelijk vanwege de omvang van de werkzaamheden of de veiligheid voor de spoorwerkers. Daarom wordt tijdens deze vernieuwingswerkzaamheden het spoor deels of geheel buiten dienst gesteld. In 2015 vond dat meestal plaats rond de feestdagen in het voorjaar, tijdens de zomervakantie en de herfstvakantie. We beseffen dat dit werk impact heeft op vervoerders, reizigers en verladers van goederen, en werken dan ook nauw samen met onder andere consumentenorganisaties om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

ProRail vernieuwt

Om meer bekendheid en begrip te genereren voor het hoe en het waarom van al het werk dat ProRail verricht aan sporen en stations, het eindresultaat en de mogelijke hinder die dit oplevert voor de reizigers, zetten we sinds de zomer van 2014 de campagne ‘ProRail vernieuwt’ in. We gebruiken een mix van communicatiemiddelen: posters, Rail TV op de stations, de website, sociale media en advertenties in landelijke en regionale kranten. Ook gaan we met partners op en rond het spoor in gesprek om de communicatie over buitendienststellingen verder te verbeteren.

Het vernieuwingswerk van ProRail aan sporen en stations gaat flink door. Honderdduizenden reizigers worden ook dit jaar veel en mogelijk langdurig geraakt. Ook dan zetten wij onze campagne in met inzet van films en inspirerende beelden van het werk dat zich buiten afspeelt.

Het tienstappenplan (link naar infographic) laat zien hoe spoorvernieuwing tot stand komt en wordt gepland, van het idee tot het moment dat de treinen weer gaan rijden.

Op deze kaart staan alle werkzaamheden.