Bericht van de Raad van Commissarissen

In dit bericht legt de Raad van Commissarissen (RvC of Raad) verantwoording af over de werkzaamheden, het functioneren en de samenstelling van de Raad en haar commissies.