Veiligheid

Reizigers moeten kunnen rekenen op een veilige reis en spoorwerkers op een veilige werkplek. Ook wonen aan het spoor moet veilig zijn. Elk ongeval is er één te veel, elke verstoring ook, want ze maken het spoor minder veilig. Daarom werkte ProRail ook in 2015 continu aan het verder terugdringen van veiligheidsrisico’s.

Hoe kunnen we onveiligheid voorkomen

In het kort