Over de Raad

Samenstelling

De RvC bestaat uit zes leden, die benoemd worden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) voor een periode van maximaal vier jaar, met een maximum van twaalf jaar. De leden van de RvC zijn:

.

Naam

Datum eerste benoeming

Meest recente herbenoeming

Eerste datum van aftreden *

Herbenoembaar

 

De heer J.G.M. Alders, president-commissaris

27-jun-14

n.v.t.

AvA 2018

Ja

 

De heer W.E. Kooijman, vicevoorzitter

21-feb-07

30-jun-13

AvA 2017

Ja

 

Mevrouw J.G.H. Helthuis

13-apr-11

5-jun-15

AvA 2019

Ja

 

De heer P.T.H Timmermans

13-apr-11

5-jun-15

AvA 2019

Ja

 

Mevrouw A.C.W. Sneller

1-mrt-15

n.v.t.

AvA 2019

Ja

 

De heer L.M. Sondag

1-mrt-15

n.v.t.

AvA 2019

Ja

  • *Eerste datum van aftreden is per tijdstip sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgaande boekjaar.

Er zijn in 2016 geen veranderingen geweest in de samenstelling van de RvC. De samenstelling van de RvC sluit aan bij de in 2010 vastgestelde profielschets. In 2017 wordt besloten over de herbenoeming van de heer Kooijman. In onderstaand overzicht worden de functies en nevenfuncties van de leden van de RvC kort weergegeven. Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

.

Naam

(Neven)functies ultimo 2016

 

De heer J.G.M. Alders

Functie: Directeur Hans Alders Procesregie & Advies B.V.

 

Geboortejaar: 1952

Nevenfuncties:

  

- Voorzitter bestuur, Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

  

- Bestuurder, Stichting ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)

  

- Voorzitter Alderstafels Lelystad

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen, AOG Holding B.V.

  

- Voorzitter bestuurlijk overleg mosseltransitie

  

- Nationaal Coördinator, Nationaal Coördinator Groningen

 

Mevrouw J.G.H. Helthuis

Functie: Bestuurder, PC Hooft Groep B.V.

 

Geboortejaar: 1962

Nevenfuncties:

  

- Directeur, PC Hooft Verzekeringen N.V.

  

- Bestuurder, Stichting PC Hooft Depositofonds

  

- Lid Raad van Commissarissen, Van Lanschot N.V.

  

- Lid Raad van Commissarissen, F. van Lanschot Bankiers N.V.

  

- Lid Raad van Commissarissen, Stichting Administratiekantoor Kempen Management Investeringsplan Coöperatief U.A.

  

- Lid Raad van Advies, Stichting Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social studies (NINTES)

 

De heer W.E. Kooijman

Functie: Executive Vice President Human Resources Air France KLM

 

Geboortejaar: 1950

Nevenfuncties:

  

- Lid Raad van Advies, Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)

  

- Lid Raad van Commissarissen, B&A Groep Holding B.V.

  

- Lid Raad van Commissarissen, Appèl

  

- Bestuurder, Stichting Administratiekantoor Aandelen Gebroeders Van Beek B.V.

 

De heer P.T.H. Timmermans

Functie: Executive Interim Partner, EdelenbosHessels Consultancy B.V.

 

Geboortejaar: 1961

Nevenfuncties: -

 

Mevrouw A.C.W. Sneller RC

Functie: Hoogleraar IT Value, Nyenrode Business Universiteit

 

Geboortejaar: 1965

Nevenfuncties:

  

- Director, Centre for Information and Management Accounting Control Systems, Nyenrode Business Universiteit

  

- Lid Raad van Commissarissen, Achmea B.V.

  

- Lid Raad van Commissarissen, CCV Group B.V.

  

- Voorzitter Auditcommissie, wigo4IT

  

- Niet-uitvoerend bestuurder, Ortec International B.V.

  

- Bestuurder en partner, Bureau voor Management en ICT Coöperatie U.A.

  

- Lid Raad van Advies, Stichting Bits of Freedom

 

De heer L.M. Sondag

Functie: Ondernemer – aldus aandeelhouder en adviseur van diverse ondernemingen

 

Geboortejaar: 1962

Nevenfuncties:

  

- Lid Raad van Commissarissen, Faber Halbertsma Beheer B.V.

  

- Voorzitter Raad van Commissarissen, Vebego International B.V.

  

- Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Regionale Omroep Brabant

  

- Bestuurder, Xunday Participaties B.V.

  

- Bestuurder en aandeelhouder, Circular One B.V.

Commissies

De RvC kent een viertal commissies die de besluitvorming van de RvC voorbereiden:

  • de auditcommissie

  • de selectie- en benoemingscommissie

  • de remuneratiecommissie

  • de tijdelijke commissie compliance en integriteit

De commissies hebben elk een eigen reglement. Daarin staan de taken en bevoegdheden per commissie. De commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden. Een toelichting op de verschillende commissies is opgenomen in de paragraaf Corporate Governance.

Samenstelling commissies

.

Naam

Auditcommissie

Selectie- en benoemingscommissie

Remuneratie-commissie

Commissie compliance en integriteit

 

De heer J.G.M. Alders

-

Voorzitter

Lid

-

 

Mevrouw J.G.H. Helthuis

Lid

Lid

Lid

-

 

De heer W.E. Kooijman

-

Lid

Voorzitter

Lid

 

Mevrouw A.C.W. Sneller

Lid

-

-

Voorzitter

 

De heer L.M. Sondag

-

-

Lid

Lid

 

De heer P.T.H. Timmermans

Voorzitter

-

-

-

Bezoldiging

De bezoldiging wordt vastgesteld door de AvA. De bezoldiging van de commissarissen bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding, een vergoeding voor deelname aan een commissie en een vaste onkostenvergoeding.

.

Naam

Vaste vergoeding

Vergoeding voor commissies *

Onkostenvergoeding

 

President-commissaris

€ 32.725

€ 8.030

€ 1.284

 

Lid

€ 20.808

€ 8.030

€ 1.284

  • *Bedrag per commissie, waarbij de selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie uitsluitend voor de vergoeding als één commissie worden aangemerkt aangezien zij in 2016 gezamenlijk hebben vergaderd.

Bedragen zijn ten opzichte op 2015 geïndexeerd conform de ProRail cao per 1 maart 2016. Het overzicht van de bezoldiging van de Raad is opgenomen in de jaarrekening.