Veilig reizen

ProRail zet stappen die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van het spoor, zodat reizigers en goederen veilig hun plaats van bestemming kunnen bereiken.

Roodseinpassages

Toelichting roodseinpassages

Rijden voorbij een stop-tonend sein zonder toestemming. Ook: STS in buitendienst gesteld gebied, passeren S-bord zonder toestemming. Toelichting: deze KPI is toegevoegd aan het top-dashboard, gezien het belang van sturing op deze belangrijke driver ten aanzien van het aspect veilig reizen. De doelstelling ten aanzien van de waarde van deze KPI is dan ook aangescherpt. Dit vergt een inspanning van ProRail én vervoerders.

Niet alle STS-passages leveren direct gevaar op. Het gevaarpunt is dat punt na een STS-passage waar de trein kan botsen en/of ontsporen.

Botsingen en ontsporingen

Toelichting botsingen en ontsporingen

Europese definitie: Aantal botsingen trein-trein in jaar t met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur. Enkele vergelijkende cijfers wijken af van de presentatie vorig jaar vanwege nieuwe informatie ten aanzien van schadebedragen van een aantal veiligheidsincidenten.

Europese definitie: Aantal ontsporingen in jaar t met een schade van > € 150.000 of dodelijke/zwaargewonde slachtoffers of geen treinverkeer mogelijk op gehele baanvak > 6 uur. Enkele vergelijkende cijfers wijken af van de presentatie vorig jaar vanwege nieuwe informatie ten aanzien van schadebedragen van een aantal veiligheidsincidenten.

Roodseinpassages gedaald

Om het risico op treinbotsingen terug te dringen, werken ProRail en de vervoerders aan de reductie van het aantal roodseinpassages. De verbetermaatregelen uit het in 2012 door de branche gestarte STS-programma hebben in 2014 de eerste effecten laten zien. Het aantal STS-passages is aanzienlijk afgenomen. Deze daling heeft zich in 2015 voortgezet: van circa 150 per jaar in de periode 2011-2013 naar 86 in 2015. Dit betekent dat maatregelen zoals conflictvrij plannen, de verbeterde versie van de automatische treinbeveiliging (ATB-Vv) en de automatische alarmoproep bij roodseinpassages (‘Waarschuwing Botsgevaar’) effectief zijn.

De zichtbaarheid van seinen is verbeterd en er is goede voortgang op het veiliger plannen. De uitbreiding van het aantal seinen met een verbeterde versie van de automatische treinbeveiliging (ATB-Vv) in 2014 heeft ook effect op de resultaten in 2015. In 2016-2017 wordt bij 400 extra seinen een ATB-Vv installatie aangelegd. En we nemen maatregelen om de veiligheid verder te verhogen, onder meer met een nieuwe alerteringsmethode (ORBIT) en een nieuw systeem met actuele rijweginformatie (Routelint) voor de machinist.

Een positieve ontwikkeling in 2015 was dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het verscherpt toezicht op het plannen van treinen door Verkeersleiding heeft opgeheven. Dit is het directe gevolg van de inspanningen die Verkeersleiding samen met vervoerders sinds 2014 heeft geleverd om in vooraf gedefinieerde paden te plannen en om de veiligheidscultuur op de posten te verbeteren.

Zorgpunt in 2015 was het Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS). Met IGS kan realtime informatie worden gegeven over de positie van goederenwagons en de lading (zowel gevaarlijke stoffen als niet-gevaarlijke stoffen). Dit is gebeurd in nauw overleg met de goederensector. De kwaliteit van de data is echter nog onvoldoende. Een doorbraak is bereikt door subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de registratie van niet-gevaarlijke stoffen. Deze regeling voor vervoerders zal naar verwachting een positieve impuls genereren op de kwaliteit van de registratie van niet-gevaarlijke stoffen, en daarmee ook voor die van gevaarlijke stoffen. Afgelopen jaar zijn naast de tweejaarlijkse chloortransporten in het voorjaar ook in september twee chloortransporten uitgevoerd.