Veilig werken

Het aantal aanrijdingen van baanwerkers nam de afgelopen jaren af naar gemiddeld één per drie jaar tot één per vijf jaar. Ook het aantal bijna-aanrijdingen daalde, vooral de introductie van een onderhoudsrooster met dubbelsporige buitendienststellingen heeft hier een grote bijdrage aan geleverd. In 2015 heeft drie keer een elektrocutie plaatsgevonden en waren er geen aanrijdingen met personeel.

Veiligheidsincidenten personeel

Toelichting veiligheidsincidenten

Aantal incidenten met betrekking tot aanrijdingen baanwerkers.

Aantal incidenten met betrekking tot elektrocuties baanwerkers.

In 2015 vond een aantal grote incidenten plaats:

Tilburg: Treinbotsing met gevaarlijke stoffen
Op vrijdag 6 maart 2015 botste nabij station Tilburg Universiteit een reizigerstrein op de laatste wagon van een stilstaande goederentrein. Als gevolg van deze kop-staartbotsing lekte butadieen uit de ketelwagen. De politie maakte melding van acht lichtgewonden, waaronder de conducteur en de machinist. ProRail, DB Schenker en NSR hebben gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren naar de toedracht en directe gevolgen van de treinbotsing. Verschillende verbetermaatregelen zijn in gang gezet, waaronder de aanleg van extra ATB-Vv (de verbeterde versie van de automatische treinbeveiliging) op routes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd en verbetering van de informatie over trein- en spoorlengtes.

Abcoude: brand in trein
Op 12 maart 2015 ontstond tussen Holendrecht en Abcoude brand in een trein die onderweg was van Schiphol naar Heerlen. Dit was het gevolg van de explosie van een snelschakelaar in de trein. Een reiziger raakte ernstig gewond aan het gelaat en de handen, andere reizigers ademden rook in. Na gezamenlijk onderzoek door NS, NedTrain en ProRail zijn onder meer verbeteringen voor de brandveiligheid van de kast waarin de snelschakelaar zit en het onderhoud van de snelschakelaar in gang gezet.

Kijfhoek: ontsporing goederentrein beladen met erts
Op dinsdag 16 juni 2015 ontspoorde een goederentrein van DB Schenker op spoor 251 bij Kijfhoek. Van de goederentrein, die bestond uit twee trekkende locomotieven en 35 ertswagons, ontspoorden negen wagons waarvan een deel kantelde; de beide locomotieven braken met elf wagons los. Uit onderzoek is vast komen te staan dat sprake was van een scheve belading. Besloten is om een integraal plan op te stellen om actieve alarmering in te richten, waarbij treinen bij een (door het systeem Quo Vadis gemeten) overschrijding van een alarmwaarde stil kunnen worden gezet.