Omgeving

Het spoor maakt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio. Veel spoor betekent een betere bereikbaarheid, maar ook veel mensen die langs het spoor wonen en werken. Hoe meer treinen er rijden, hoe groter de impact op de omgeving. Daarom vinden wij leefbaarheid en duurzaamheid van groot belang. Het gaat daarbij niet alleen om mensen, maar ook om flora en fauna.