In contact met het publiek

ProRail heeft een open oog en oor voor wensen en klachten en de afdeling Publiekscontacten is via internet en een gratis telefoonnummer 24/7 bereikbaar.

Met de verbetering van de klanttevredenheid in 2015 naar 7,9 (7,8 in 2014) hebben wij een belangrijke doelstelling gerealiseerd. Het team Publiekscontacten is actief aan de slag gegaan met de terugkoppeling van klanten uit het klanttevredenheidsonderzoek.

Het team Publiekscontacten registreerde in 2015 9.259 meldingen en vragen, een toename van 751 in vergelijking met vorig jaar (8.508). De meeste meldingen betroffen informatieverzoeken, vragen over storingen en defecten en meldingen over geluidhinder.

Vorig jaar hebben we de afhandelprocessen versneld, er was intensievere communicatie over het gratis ProRail-telefoonnummer en er is meer energie gestoken in het gebruik van aanvullende communicatiekanalen, zoals Twitter.