Duurzaam spoor

Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn belangrijk voor ProRail. We werken aan een zo groen mogelijk spoor en gaan zuinig om met energie en grondstoffen. We hebben milieubeleid ontwikkeld om de natuur en het landschap te versterken en het spoor duurzaam in de omgeving in te passen.

Werken aan duurzaamheid

Onze doelstellingen zijn:

  • Elk jaar 2% energie-efficiency verbetering.

  • 100% duurzame energie gebruiken in 2020.

  • Verlaging van de CO2-uitstoot met 65 kiloton in 2020 t.o.v. 2010 (dat is ongeveer gelijk aan de uitstoot van 2830 huishoudens per jaar).

  • Hoogste niveau 5 van de CO2-prestatieladder vasthouden.

  • Transparante verslaggeving volgens het Global Reporting Initiative (GRI) met accountantsverklaring ‘Limited Assurance’.

Daarnaast wil ProRail het spoor beter inpassen in natuur en landschap en het gebruik van grondstoffen beperken. ProRail ontwikkelt zich richting een duurzame organisatie, waarin deze verschillende duurzaamheidsdoelen in het reguliere werk worden meegenomen.