Duurzaam reizen

Ruim 30% van ons energieverbruik betreft de stations en ongeveer de helft daarvan is voor verlichting. ProRail beheert zo’n 200.000 armaturen. Efficiënt inzetten van onze verlichting krijgt de komende jaren veel aandacht: alleen verlichting waar en wanneer het nodig is, en dan zo energiezuinig mogelijk.

Energieverbruik

Toelichting energieverbruik

De cijfers over energieverbruik en CO2-voetafdruk 2012-2014 zijn de meest recente die bij verschijnen van dit jaarverslag beschikbaar zijn.

Om de voetafdruk te berekenen is gebruik gemaakt van de indeling van de CO2-prestatieladder. Deze gaat uit van het Green House Gas Protocol met de onderdelen directe emissies door de eigen organisatie, indirecte CO2-emissies en overige indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten van de eigen organisatie

Energie-efficiency

ProRail heeft zich ten doel gesteld om 30% energie-efficiënter te worden tussen 2005 en 2020. Hiervan willen we een deel halen binnen de processen van ProRail, en een deel door energiebesparing in de spoorketen.

ProRail wil de energie-efficiency per jaar met 2% verbeteren; deels binnen de eigen processen van ProRail, en deels door energiebesparing in de spoorketen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De vervanging van 399 beeldschermen van de Post 21-systemen op de VL-posten door energiezuinige LED-schermen. Als gevolg hiervan is ook minder koelcapaciteit voor de schermen nodig. Het effect hiervan wordt nog gekwantificeerd.

  • De TL-verlichting van 113 InfoPlus-borden op stations in Amersfoort en omgeving zijn vervangen door energiebesparende LED-verlichting. In 2016 en 2017 worden de overige borden hiermee uitgerust.

  • Bij het opheffen van knelpunten in de dienstregeling hoeven treinen minder te stoppen voor een rood sein. Dit leidt tot een besparing in de keten.

100% duurzame energie

Met 1,2 miljoen reizen per dag is het spoor een van de grootste elektriciteitsverbruikers van Nederland. In 2015 kopen we net als in 2014 Nederlandse windenergie in, daarmee hebben we het totale energieverbruik (elektriciteit én gas) van ProRail voor ruim 85% verduurzaamd. Via inkoopcombinatie VIVENS hebben ProRail, NS en andere vervoerders een contract afgesloten met ENECO dat er voor zorgt dat vanaf 2018 de trein volledig op windenergie rijdt. Daarmee wordt de CO2-voetafdruk van de spoorsector enorm teruggebracht. Op deze manier is ongeveer 25% van het elektriciteitsverbruik van ProRail ook voor de lange termijn verduurzaamd. De volgende stap is het duurzaam inkopen van het gas dat ProRail verbruikt.

CO2 in de keten

CO2 besparen in de keten gebeurt door het besparen van energie, het inkopen of opwekken van duurzame energie en het verminderen van materiaalgebruik. Maatregelen die hebben bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot zijn:

  • Inkoop van groene stroom;

  • Saneren van wissels, zoals in het project Doorstroomstation Utrecht (DSSU);

  • Vervangen van gasbranderpijpen door elektrische wisselverwarming op diverse locaties.

In 2015 hebben we samen met Railforum, NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een CO2-visie voor de sector opgesteld met een gezamenlijk beeld van de richting en ambitie voor CO2-reductie op de lange termijn. De visie is in november voor het vertrek van de Train to Paris naar de klimaattop ondertekend.

De speerpunten zijn:

  • Volledige CO2-neutrale voetafdruk van de spoorsector in 2050.

  • Verhogen energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 en 40% in 2050.

  • Verder beperken van de uitstoot door mobiliteit door meer reizigers te verleiden de trein te nemen en meer goederen over het spoor te vervoeren.