Internationaal vergelijken

De beheerconcessie schrijft voor dat ProRail ten minste elke vier jaar – voor het eerst in 2015 - meewerkt aan een in opdracht van de concessieverlener uit te werken internationale benchmark. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS hebben geconstateerd dat de voorschriften in de beheer- en de vervoerconcessies rond de uit te voeren benchmarks niet congruent zijn: de scope, momenten en intervallen verschillen.

In 2015 is een voorstel gedaan om de benchmarks te harmoniseren. Op basis hiervan heeft ProRail in 2016 de opdracht gekregen om zoveel mogelijk samen met NS de internationale benchmark op te zetten en uit te voeren. In de rapportage zullen onder meer de prestaties van ProRail en NS worden vergeleken met die van infrabeheerders en vervoerders in België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Frankrijk. De eerste resultaten hiervan worden in 2017 opgeleverd.