Een doelgerichte organisatie

Visieplan op mobiliteit

De afgelopen jaren is de interne arbeidsmobiliteit met een gemiddelde van 3,5% laag gebleven. Mede vanuit de versterkte aandacht voor duurzame inzetbaarheid is in 2015 het Visieplan op Mobiliteit vastgesteld en de uitvoering daarvan op gang gebracht. Meer zichtbaarheid voor het in 2014 opgerichte interne loopbaancentrum en diverse stimulerende initiatieven, zoals workshops en vacaturepitches, hebben de eerste vruchten afgeworpen. De mobiliteit steeg in 2015 naar 13,0%.

Kwaliteiten van leidinggevenden

ProLeiderschap is het programma waarmee leidinggevenden hun kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Leidinggevenden volgen in de periode 2015-2017 elk jaar twee modules en zullen aan het einde van deze periode alle modules hebben gevolgd. In 2015 vonden twaalf modules van zo’n twee maanden plaats met in totaal ruim 500 deelnemers. Van elkaar leren, feedback geven, goed communiceren en het geleerde daadwerkelijk in praktijk brengen waren de belangrijkste onderwerpen.

Traineeship

In 2015 is het management-, finance- en technisch traineeship voortgezet, met in totaal 14 traineeplekken. Negen nieuwe trainees gingen van start, terwijl ook negen trainees het traineeprogramma hebben afgerond en een functie vonden binnen de organisatie.