Bericht van de rvc

In dit bericht legt de raad van commissarissen (‘de Raad’) verantwoording af over de werkzaamheden, het functioneren en de samenstelling van de Raad en haar commissies.