Balans per 31 december 2016

(vóór verwerking van het resultaat)

.

Activa

 

31 december 2016

31 december 2015

       
 

Vaste activa

     
 

Materiële vaste activa

1

17.905

 

17.575

 
 

Financiële vaste activa

2

6

 

5

 
    

17.911

 

17.580

 

Vlottende activa

     
 

Vorderingen

3

400

 

336

 
 

Liquide middelen

4

509

 

689

 
    

909

 

1.025

       
 

Totaal Activa

  

18.820

 

18.605

       
 

Passiva

 

31 december 2016

31 december 2015

       
 

Eigen vermogen

5

    
 

Gestort kapitaal

 

0,02

 

0,02

 
 

Wettelijke reserve

 

1

 

0,9

 
 

Agio

 

1.599

 

1.599

 
 

Overige reserve

 

5

 

5

 
    

1.605

 

1.604

 

Voorzieningen

6

 

17

 

21

 

Langlopende schulden

7

 

16.193

 

15.851

 

Kortlopende schulden

8

 

1.005

 

1.129

       
 

Totaal Passiva

  

18.820

 

18.605