Winst- en verliesrekening over 2016

.

  

2016

2015

       
 

Netto omzet

     
 

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

762

 

747

 
 

Gebruiksvergoeding

 

350

 

314

 
    

1.112

 

1.061

       
 

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

98

 

97

 

Overige bedrijfsopbrengsten

  

44

 

42

 

Bedrijfsopbrengsten

10

 

1.254

 

1.200

       
 

Exploitatielasten

11

    
 

Kosten van uitbesteed werk

 

-704

 

-641

 
 

Lonen en salarissen

 

-257

 

-243

 
 

Sociale lasten

 

-49

 

-42

 
 

Afschrijvingskosten

 

-117

 

-120

 
 

Overige waardeveranderingen vaste activa

 

-18

 

-10

 
 

Overige bedrijfslasten

 

-120

 

-117

 
    

-1.265

 

-1.173

       
 

Financiële baten en lasten

12

 

-15

 

-14

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatierekening en belastingen

13

 

-26

 

13

       
 

Mutatie egalisatierekening

14

 

26

 

-13

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

-

 

-

       
 

Belastingen

15

 

-

 

-

       
 

Resultaat na belastingen

  

-

 

-