Kasstroomoverzicht 2016

.

 

2016

2015

      
 

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

653

 

737

 
 

Ontvangsten van vervoerders

360

 

320

 
 

Ontvangsten van derden

33

 

41

 
 

Ontvangsten beheer en onderhoud

 

1.046

 

1.098

      
 

Leveranciers beheer en onderhoud

-724

 

-678

 
 

Apparaat en personeel

-271

 

-272

 
 

Betalingen beheer en onderhoud

 

-995

 

-950

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

51

 

148

      
 

Ontvangen interest

 

-

 

1

 

Betaalde interest

 

-13

 

-13

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

38

 

136

      
 

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

638

 

710

 
 

Ontvangsten van derden

260

 

267

 
 

Leveranciers uitbreiding en vervanging

-984

 

-909

 
 

Apparaat en personeel

-131

 

-128

 
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-218

 

-60

      
 

Aflossing leningen

-

 

-

 
 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-

      
 

Totale kasstroom

 

-180

 

76

      
 

Liquide middelen einde boekjaar

 

509

 

689

 

Liquide middelen begin boekjaar

 

689

 

613

      
 

Mutatie liquide middelen

 

-180

 

76