DMA-overzicht

Downloaden voor Excel

.

Materiële thema's

Bijbehorende GRI4 aspecten

Aspect afbakening

Management benadering

Bijbehorende KPI's

   

Toeleverende industrie (materialen)

ProRail leveranciers

ProRail

Vervoerders

Reizigers

Samenleving / omgeving

  
 

Duurzaam bouwen

Screening van leveranciers op milieucriteria

 

    

Professioneel opdrachtgeversschap, duurzaam GWW, CO2 prestatieladder

GRI: EN32, EN33, EN34

 

Energie & CO2 reductie

Energie

  

Energieverbruik, CO2 reductie in de keten

CO2 prestatieladder trede 5

 

Luchtemissies

GRI: EN3, EN4, EN5, EN6, EN7, EN15, EN16, EN17

 

Veiligheid

Gezondheid & veiligheid van consumenten

 

Veilig reizen, werken, leven

Veilig reizen: STS passages

 

Gezondheid & veiligheid van medewerkers

Veilig leven: ongevallen, botsingen, ontsporingen, aantal dodelijke slachtoffers, zelfdodingen

 

Arbeidsomstandigheden in de supply chain

Veilig werken: veiligheidsladder, veiligheidsincidenten

  

GRI: LA5, LA14, LA15, LA16, PR1, PR2

 

Geluids- & Trilling reductie

Impact op de gemeenschap

     

Duurzaam leven - geluids- en trillingenreductie

Aantal vermijdbare klachten

 

GRI: SO1, SO2, SO11

 

Betrouwbaar spoor

Product verantwoordelijkheid

   

 

Punctueel spoor

Punctualiteit reizigersvervoer

 

Punctualiteit regionale series

 

Punctualiteit goederenvervoer

 

Uitval

 

TAO's (Treindienst aantastende onregelmatigheden)

 

Biodiversiteit & inpassing in leefomgeving

Biodiversiteit

     

Duurzaam leven - biodiversiteit

GRI: EN11, EN12, EN13, EN14

 

Aansluiting andere types OV

Producten en diensten

   

 

Tevredenheid en evaluatie van onze stakeholders

Er is op dit moment geen KPI waarmee dit gevolgd wordt

 

Vervoer gevaarlijke stoffen

Gezondheid & veiligheid van consumenten

   

 

Veilig leven - Informatie gevaarlijke stoffen (IGS)

Veilig leven: ongevallen, botsingen, ontsporingen