12 Financiële baten en lasten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2016

2015

    
 

Rentelasten

-15

-15

 

Rentebaten

-

1

  

-15

-14