13 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

Bedragen in miljoenen euro's

  

.

 

2016

2015

    
 

Totaal

-26

13

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening betreft het verschil tussen de verleende subsidie en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten laste onderscheidenlijk ten gunste van de egalisatierekening gebracht. De resultaatsontwikkelingen die zich in 2016 hebben voorgedaan zijn weergegeven in onderstaande tabel:

 

Bedragen in miljoenen euro's

 

.

 

2016

   
 

Indexatie

-23

 

Aanbestedingsresultaat

10

 

Onderhoudscontracten (PGO / OPC)

-9

 

Afschrijvingsresultaat

-18

 

Vrijval voorzieningen

9

 

Resultaat Relined

1

 

Overige

4

  

-26