14 Mutatie egalisatierekening

 

Bedragen in miljoenen euro's

  

.

 

2016

2015

    
 

Totaal

26

-13

De mutatie egalisatierekening betreft de onttrekking onderscheidenlijk toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatierekening als onderdeel van de overlopende passiva.