16 Gebeurtenissen na balansdatum

Verkoop Relined B.V.

Op 17 februari 2017 is de deelneming Relined B.V. verkocht aan Tennet B.V. De waarde voor de aandelen bedroeg EUR 5 miljoen.

Utrecht, 14 april 2017

Raad van Bestuur ProRail B.V.

Raad van Commissarissen ProRail B.V.

  

P. Eringa

J.G.M. Alders

Chief Executive Officer

President-commissaris

  

J.J.A. van Leeuwen

W.E. Kooijman

Chief Financial Officer

 
  

J. Voppen

Mevrouw J.G.H. Helthuis

Chief Operational Officer

 
  
 

P.T.H. Timmermans

  
  
 

Mevrouw A.C.W. Sneller