Financiële prestaties

ProRail realiseerde in 2015 bedrijfsopbrengsten ter grootte van € 1.2 miljard in de vorm van exploitatiebijdragen van de Rijksoverheid (€ 747 miljoen), gebruiksvergoeding (€ 314 miljoen), geactiveerde productie (€ 97 miljoen) en overige bedrijfsopbrengsten (€ 42 miljoen). De bedrijfslasten bedroegen eveneens € 1,2 miljard. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam in 2015 uit op € 13 miljoen.

In 2015 werd voor circa € 1,0 miljard aan investeringsbijdragen ontvangen vanuit het Infrastructuurfonds (€ 710 miljoen) en van derden (€ 267 miljoen). In 2015 is circa € 1,0 miljard besteed aan de onderhanden investeringsactiviteiten. De totale kasstroom van ProRail bedroeg € 76 miljoen positief.