Winst- en verliesrekening over 2015

Bedragen in miljoenen euro's

.

  

2015

2014

       
 

Netto omzet

     
 

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

 

747

 

790

 
 

Gebruiksvergoeding

 

314

 

262

 
    

1.061

 

1.052

       
 

Geactiveerde productie eigen bedrijf

  

97

 

93

 

Overige bedrijfsopbrengsten

  

42

 

58

 

Bedrijfsopbrengsten

10

 

1.200

 

1.203

       
 

Exploitatielasten

11

    
 

Kosten van uitbesteed werk

 

-641

 

-630

 
 

Lonen en salarissen

 

-243

 

-236

 
 

Sociale lasten

 

-42

 

-40

 
 

Afschrijvingskosten

 

-120

 

-118

 
 

Overige waardeveranderingen vaste activa

 

-10

 

-23

 
 

Overige bedrijfslasten

 

-117

 

-94

 
    

-1.173

 

-1.141

       
 

Financiële baten en lasten

12

 

-14

 

-12

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatierekening en belastingen

13

 

13

 

50

       
 

Mutatie egalisatierekening

14

 

-13

 

-50

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

-

 

-

       
 

Belastingen

15

 

-

 

-

       
 

Resultaat na belastingen

  

-

 

-