Kasstroomoverzicht 2015

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

      
 

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

737

 

753

 
 

Ontvangsten van vervoerders

320

 

262

 
 

Ontvangsten van derden

41

 

53

 
 

Ontvangsten beheer en onderhoud

 

1.098

 

1.068

      
 

Leveranciers beheer en onderhoud

-678

 

-659

 
 

Apparaat en personeel

-272

 

-290

 
 

Betalingen beheer en onderhoud

 

-950

 

-949

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

148

 

119

      
 

Ontvangen interest

 

1

 

2

 

Betaalde interest

 

-13

 

-13

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

136

 

108

      
 

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

710

 

883

 
 

Ontvangsten van derden

267

 

280

 
 

Leveranciers uitbreiding en vervanging

-909

 

-1.145

 
 

Apparaat en personeel

-128

 

-122

 
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-60

 

-104

      
 

Terugbetaling ontvangen bijdragen

-

 

-

 
 

Aflossing leningen

-

 

-

 
 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-

      
 

Totale kasstroom

 

76

 

4

      
 

Liquide middelen einde boekjaar

 

689

 

613

 

Liquide middelen begin boekjaar

 

613

 

609

      
 

Mutatie liquide middelen

 

76

 

4