6 Voorzieningen

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

Jubileumuitkeringen

Overig

Totaal

     
 

Stand per 31 december 2014

9

19

28

 

Mutaties

   
 

Toevoegingen

-

-

-

 

Onttrekkingen

-1

-2

-3

 

Vrijval

-

-4

-4

     
 

Stand per 31 december 2015

8

13

21

Jubileumuitkeringen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het CAO-loon. Bij een dienstverband van 25 en 40 jaar ontvangt een medewerker een gratificatie van eenmaal het CAO-maandloon. De voorziening bevat de voorwaardelijk opgebouwde rechten van medewerkers per 31 december 2015.

De gehanteerde veronderstellingen zijn als volgt:

.

 

2015

2014

 

Disconteringsvoet

1,21%

0,96%

 

Arbeidsongeschiktheidsrisico (leeftijdsafhankelijk)

0,13%-1,72%

0,13%-1,72%

 

Kans uitdiensttreding (leeftijdsafhankelijk)

1,00%-5,00%

1,00%-5,00%

 

Algemene loonronde

2,00%

2,00%

 

Individuele verhogingen (leeftijdsafhankelijk)

0,00%-4,00%

0,00%-4,00%

    Overig

    De voorziening overig is onder meer bestemd voor de dekking van de mogelijke uitkomsten inzake lopende claims en procedures en voor de dekking van kosten van lopende reorganisaties.