12 Financiële baten en lasten

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Rentelasten

-15

-14

 

Rentebaten

1

2

  

-14

-12