14 Mutatie egalisatierekening

 

Bedragen in miljoenen euro's

.

 

2015

2014

    
 

Totaal

-13

-50

De mutatie egalisatierekening betreft de toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatierekening als onderdeel van de overlopende passiva.