Meerjarenoverzicht

.

Winst en verliesrekening

     
       
 

Bedragen in miljoenen euro's

2015

2014

2013

2012

2011

       
 

Bedrijfsopbrengsten

1.200

1.203

1.236

1.237

1.267

 

Bedrijfslasten

1.187

1.153

1.233

1.219

1.243

 

Bedrijfsresultaat

13

50

3

18

24

 

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

       
 

Balans

     
       
 

Bedragen in miljoenen euro's

2015

* 2014

2013

2012

2011

       
 

Vermogen

     
 

Balanstotaal

18.605

18.228

20.908

20.582

20.414

 

Eigen vermogen

1.604

1.604

5.477

5.704

5.702

 

Langlopende schulden

314

314

314

314

345

       
 

Activa

     
 

Materiële vaste activa

17.575

17.399

20.160

19.820

19.305

 

Afschrijvingen

120

118

316

311

288

 

Investeringen

916

1.107

1.212

1.228

1.322

 

Investeringsbijdrage

787

1.021

1.190

1.039

1.130

       
 

Kernprestatie indicatoren

     
       
 

In absolute aantallen

2015

2014

2013

2012

2011

       
 

Aantal botsingen (Europese Definitie)

1

3

1

1

3

 

Aantal ontsporingen (Europese Definitie)

0

1

1

1

3

 

Aantal STS (rood sein-passages)

86

100

152

155

154

       
       
 

Geleverde treinpaden

97,90%

97,90%

97,80%

98,10%

98,70%

       
 

Medewerkers

     
       
 

In absolute aantallen

2015

2014

2013

2012

2011

       
 

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

3.909

4.000

4.083

4.326

4.306

 

Aantal medewerkers (einde jaar)

3.958

3.916

4.081

4.129

4.321

 

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

3.793

3.868

3.953

4.122

4.115

 

Aantal fte's eigen (einde jaar)

3.846

3.796

3.949

3.956

4.110

 

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

182

182

232

274

432

 

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

178

187

197

236

311

       
 

Kwantiteiten

     
       
 

In absolute aantallen

2015

2014

2013

2012

2011

       
 

Netlengte in exploitatie(in km)

3.058

3.057

3.061

3.010

3.035

 

waarvan enkelsporig

950

950

955

951

968

 

waarvan meersporig

2.108

2.107

2.106

2.059

2.067

 

netlengte geëlektrificeerd

2.167

2.167

2.167

2.121

2.121

       
 

Totale spoorlengte (in km)

7.021

7.030

7.028

7.033

7.000

 

waarvan vervangen in boekjaar

196

125

94

108

139

       
 

Wissels

7.071

7.151

7.172

7.195

7.352

 

waarvan vervangen in boekjaar

168

149

141

153

215

       
 

Overwegen

2.589

2.612

2.651

2.731

2.759

 

waarvan beveiligd

1.598

1.595

1.606

1.614

1.677

       
 

Seinen

12.036

11.944

11.843

11.683

11.599

       
 

Stations

404

403

402

402

396

       
 

Beweegbare bruggen

56

56

56

56

58

 

Tunnels *

15

15

14

17

15

       
 

Tonkilometers (in miljarden per jaar) **

45

51

50

50

50

 

waarvan personen

38

38

37

37

37

 

waarvan goederen

7

13

13

13

13

       
 

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) **

152

156

155

150

149

 

waarvan personen

145

145

144

139

138

 

waarvan goederen

6

10

10

10

10

 

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

       
 

Spoorwegondernemingen

30

28

29

28

27

 

waarvan personen

10

9

9

9

10

 

waarvan goederen

20

19

20

19

17

    • *Waardering materiele vaste activa vanaf 2014 tegen historische kostprijs.
    • **In 2013 is de definitie van een spoortunnel aangescherpt. Vanaf 2013 tellen vrije kruisingen en dive-unders niet meer mee als spoortunnel. De vergelijkende cijfers van 2012 en eerder zijn niet aangepast.
    • ***De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.