Internationaal vergelijken

Elke drie jaar vergelijken we onze prestaties met een selectie van spoorinfrabeheerders in het buitenland. Dit is een verplichting vanuit de beheerconcessie. Begin 2020 zijn de resultaten van onze internationale benchmark met data over de periode 2015 tot en met 2018 aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2023 voeren we opnieuw een benchmarkonderzoek uit over de periode 2018 – 2021.

Daarnaast nemen we ook deel aan de benchmark die jaarlijks wordt uitgevoerd door het Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME). In 2022 is het vijfde benchmarkrapport van PRIME gepubliceerd met data van 19 Europese spoorinfrabeheerders over de periode 2012-2020. De conclusies uit de rapporten zijn vergelijkbaar: ProRail levert goede prestaties vergeleken met andere spoorinfrabeheerders op de volgende gebieden: 

  • Veiligheid: met 0,17 significante incidenten per miljoen treinkilometers presteert ProRail beter dan het gemiddelde van de vergelijkingsgroep.

  • Groei van het spoorgebruik: in de periode 2015 – 2019 groeide het aantal treinkilometers op het Nederlandse spoor met circa 6%. Het aantal tonkilometers steeg met 11%. Het aantal treinkilometers is in 2020 met 8% gedaald ten opzichte van 2019 als gevolg van de coronapandemie. De groei tot 2019 was bovengemiddeld sterk ten opzichte van de vergelijkingsgroep in de benchmark. De daling door de coronacrisis in Nederland was gemiddeld in vergelijking met de benchmarkgroep.

  • Punctualiteit: met een punctualiteit van 96% (grenswaarde 5:29 minuten) behoort ProRail tot de top 3 van Europa.

  • Benutting van het spoornetwerk: met een benutting van circa 75 treinen per spoorkilometer per dag heeft Nederland één van de meest intensief gebruikte sporen van Europa. Dit is meer dan twee keer zoveel als het Europese gemiddelde.

  • Kosten: de OPEX en CAPEX (onderhoud en vernieuwing) per spoorkilometer zijn beide met circa € 145.000 bovengemiddeld hoog. Met kosten van € 5,40 per treinkilometer presteert ProRail beter dan het gemiddelde van de peergroep. In vergelijking met 2019 zijn de kosten per treinkilometer toegenomen, voornamelijk door de afname van het aantal gereden treinkilometers.