De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijeenkomsten commissies

Auditcommissie

In 2021 kwam de auditcommissie 7 keer bijeen. De auditcommissie heeft onder andere de volgende zaken besproken: de jaarstukken 2020, actualiteiten, halfjaar rapport ProRail, concept subsidieaanvraag 2022, subsidieverklaringen, kwartaalrapporten Corporate Audit, cybersecurity, investeringsvoorstellen, fiscale zalen (waaronder belastingbeleid), de Fte-ontwikkeling en de omgevingswet. De commissie heeft voorts het auditjaarplan en het jaarbudget 2021 met een positief advies aan de RvC voorgelegd. De externe accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter. Voor het boekjaar 2021 is accountantskantoor Deloitte de accountant van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V.

Selectie- en benoemingscommissie

In 2021 kwam de selectie- en benoemingscommissie twee keer regulier bijeen. Daarnaast waren er extra overleggen in verband met de benoeming van de nieuwe CFO. De commissie houdt een rooster van aftreden van commissarissen bij en doet voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en RvB-leden.

Remuneratiecommissie

In 2021 kwam de remuneratiecommissie twee keer bijeen. Dit werd gecombineerd met de selectie- en benoemingscommissie. In deze vergadering is onder meer gesproken over de beoordeling van de RvB-leden, hybride werken, personeelsplanning, Fte’s en ontwikkelingen op het gebied van VL en werd de CAO besproken.