De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht 2021

Bedragen in miljoenen euro’s

 

2021

 

2020

 
     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.076

 

1.034

 

Ontvangsten van vervoerders

343

 

332

 

Ontvangsten van derden

106

 

119

 

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

1.524

 

1.486

     

Betalingen aan leveranciers

-1.213

 

-1.109

 

Betalingen aan werknemers

-316

 

-298

 

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

-1.530

 

-1.407

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

 

-103

 

-70

Betaalde winstbelasting

 

0

 

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

-108

 

9

     

Ontvangen interest

 

-

 

-

Betaalde interest

 

-5

 

-7

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

-113

 

2

     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.054

 

1.026

 

Ontvangsten van derden

146

 

255

 

Betalingen aan leveranciers

-1.074

 

-1.150

 

Betalingen aan werknemers

-109

 

-106

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

18

 

25

     

Aflossing leningen

-

 

-75

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-75

     

Totale kasstroom

 

-95

 

-48

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

276

 

371

Liquide middelen begin boekjaar

 

371

 

420

     

Mutatie liquide middelen

 

-95

 

-48