De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Ontwikkelingskosten

Totaal

   

Stand per 31 december 2020

  

Aanschafwaarde

374

374

Cumulatieve afschrijvingen

-148

-148

Boekwaarde

226

226

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

50

50

Desinvesteringen

-1

-1

Afschrijvingen

-25

-25

Overige mutaties

9

9

Saldo

33

33

   

Stand per 31 december 2021

  

Aanschafwaarde

430

430

Cumulatieve afschrijvingen

-171

-171

Boekwaarde

259

259

In de ontwikkelingskosten zijn onder andere kosten geactiveerd inzake ERTMS (EUR 96 miljoen), Spoorweb, het informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform van ProRail (EUR 15 miljoen), TVP (Trein Vrije Periode) planningssysteem (EUR 11 miljoen) en het ERP pakket SAP 4 Hana (EUR 11 miljoen) en Informatiesysteem Naiade (bron voor functionele configuratiegegevens van ProRail) (EUR 11 miljoen).

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.