De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15. Financiële baten en lasten

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Rentelasten en soortgelijke kosten

-4

-8

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

0

1

 

-4

-7