De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17. Resultaat voor mutatie egalisatierekening

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Totaal

-85

-10

Het resultaat voor mutatie egalisatierekening betreft het verschil tussen de verleende subsidie Beheer, Onderhoud en Vervangingen en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten laste onderscheidenlijk ten gunste van de egalisatierekening gebracht. De resultaatsontwikkelingen die zich in 2021 hebben voorgedaan zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Bedragen in miljoenen euro's

2021

  

PGO pilotcontracten

-55

PGO bonussen

-34

Aanbestedingsresultaat

7

Apparaatskosten

-10

Opbrengsten

7

Resultaat

-85

ProRail heeft in 2021, als gevolg van de gewezen eindvonnissen in de arbitrage over de opzegvergoedingen, een totale last van €85 miljoen verantwoord onder de Infrastructurele kosten. De arbitrage was door PGO aannemers gestart als gevolg van verschil van mening over de hoogte van de bij de opzegging van de PGO pilotcontracten te betalen vergoeding. In de Exploitatiebijdragen Rijksoverheid is voor deze contracten een bijdrage van €30 miljoen opgenomen.