De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18. Mutatie egalisatierekening

Bedragen in miljoenen euro’s

2021

2020

   

Totaal

85

10

De mutatie egalisatierekening betreft de onttrekking onderscheidenlijk toevoeging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening aan de egalisatierekening als onderdeel van de overlopende passiva.