De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19. Gebeurtenissen na balansdatum

Geen bijzonderheden ten aanzien van gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Utrecht, 8 april 2022

Raad van Bestuur ProRail B.V.

Raad van Commissarissen ProRail B.V.

  

De heer J. Voppen

De heer J.G.M. Alders

Chief Executive Officer

President-commissaris

  

Mevrouw M.H. van Velthuizen- Lormans

Mevrouw J.G.H. Helthuis

Chief Financial Officer

 
  

Mevrouw A. Rietstra

Mevrouw A.C.W. Sneller

Chief Operational Officer

 
  
 

De heer L.M. Sondag

  
  
 

De heer T.R. Bercx

  
  
 

De heer C.J.A.M. Romme