De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Voorraden

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

   

Aanschafwaarde voorraad onderdelen

22

17

Voorziening incourant

-1

-1

 

21

16

De boekwaarde van de voorraden die op balansdatum zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde, bedraagt EUR 1 miljoen (2020: EUR 1 miljoen). De mutatie in voorziening incourant is ten laste van de winst en verliesrekening gekomen. De voorraadwaardering op basis van de actuele waarde wijkt niet materieel af van bovenstaande waardering.