Onze waardeketen

In onze strategie en bedrijfsvoering zoeken we steeds naar mogelijkheden om in maatschappelijk opzicht het verschil te maken.

> lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van ProRail.

> lees meer

Internationaal vergelijken

Elke drie jaar vergelijken we onze prestaties met een selectie van spoorinfrabeheerders in het buitenland. Dit is een verplichting vanuit de beheerconcessie.

> lees meer

Onze prestaties

Waar mogelijk hebben we dienstregelingen aangepast, maar verstoringen en treinuitval als gevolg van aanhoudend grote personeelstekorten hebben onze spoorprestaties in 2022 negatief beïnvloed.

> lees meer

Punctueel spoor

In 2022 werd meer met de trein gereisd dan in 2021. In de loop van het jaar namen de reizigersaantallen toe en gestaag komen we weer in de buurt van het aantal reizigers van voor de coronaperiode.

> lees meer

Betrouwbaar spoor 

Hoewel er vorig jaar sprake was van aanzienlijke treinuitval, vooral ten gevolge van personeelstekorten, kwamen de betrouwbaarheidscijfers allemaal uit boven de met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken bodemwaarden.

> lees meer

Capaciteit

ProRail gaat voor duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Het treinverkeer gaat naar verwachting weer groeien, zowel wat betreft reizigers als goederen, ProRail zet stappen om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.

> lees meer

Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen

ProRail heeft ambitieuze doelen gesteld voor de toekomst. We zijn er niet alleen om vandaag mensen, steden en bedrijven met elkaar verbinden, maar richten ons ook op de toekomst. We willen groei mogelijk maken en kwaliteit leveren.

> lees meer

Spoor- en stationsvernieuwingen

Om meer treinen te kunnen laten rijden, hebben we in 2022 veel spoorprojecten uitgevoerd en gewerkt aan verbetering van stations.

> lees meer

Spoorveiligheid

Veilig reizen op het spoor, veilig leven rond het spoor en veilig werken aan het spoor zijn topprioriteiten waar wij elke dag veel energie in steken. Wij streven er voortdurend naar onze veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te minimaliseren.

> lees meer