De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Meerjarenoverzicht

Winst- en verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

2019

2018

2017

      

Bedrijfsopbrengsten

1.426

1.367

1.300

1.263

1.286

Bedrijfslasten

-1.507

-1.370

-1.330

-1.268

-1.310

Financiële baten en lasten / overig

-4

-7

-8

-7

-10

Bedrijfsresultaat

-85

-10

-38

-12

-34

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

Balans

Bedragen in miljoenen euro's

2021

2020

2019

2018

2017

      

Vermogen

     

Balanstotaal

20.170

19.775

19.500

19.065

18.710

Eigen vermogen

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

Langlopende leningen

73

73

148

148

148

      

Activa

     

Materiële vaste activa

19.350

18.981

18.629

18.260

17.920

Afschrijvingen

94

101

105

111

112

Investeringen materiële vaste activa*

1.029

1.004

988

957

929

Investeringsbijdrage

964

947

951

902

861

  • * Investeringen in materiële vaste activa bestaan uit de bruto investeringen inclusief de niet activeerbare investeringen.

Medewerkers

In absolute aantallen

2021

2020

2019

2018

2017

      

Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde)

4.760

4.572

4.473

4.414

4.289

Aantal medewerkers (einde jaar)

4.895

4.625

4.518

4.428

4.399

Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde)

4.655

4.464

4.369

4.304

4.175

Aantal fte's eigen (einde jaar)

4.793

4.518

4.410

4.329

4.279

Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde)

348

342

357

333

294

Aantal fte's inhuur (einde jaar)

408

287

396

317

348

Kwantiteiten

In absolute aantallen

2021

2020

2019

2018

2017

      

Netlengte in exploitatie (in km) *

3.075

3.075

3.075

3.075

3.049

      

Totale spoorlengte (in km) *

7.053

7.097

7.097

7.114

7.146

      

Wissels

6.260

6.392

6.560

6.795

6.922

      

Overwegen **

2.394

2.419

2.477

2.519

2.369

      

Seinen

11.602

11.559

11.586

11.751

11.890

      

Stations

398

399

400

399

404

      

Beweegbare bruggen

68

67

67

69

56

Tunnels

26

26

26

24

18

      

Tonkilometers (in miljarden per jaar) ***

51

51

57

55

54

waarvan reizigers

36

37

43

42

41

waarvan goederen

15

14

14

13

13

      

Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ***

160

152

165

164

160

waarvan reizigers

148

140

153

153

149

waarvan goederen

11

11

11

10

10

waarvan overig (aannemers/testritten)

1

1

1

1

1

      

Spoorwegondernemingen

32

27

27

29

26

  • * Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
  • ** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd. In 2019 is de definitie van overwegen uitgebreid. In het aantal overwegen worden vanaf 2019 de particuliere overwegen meegenomen die ook openbaar gebruikt kunnen worden. Het vergelijkend cijfer 2018 is met deze gewijzigde definitie opnieuw herberekend.
  • *** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.