De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Internationaal vergelijken

Elke drie jaar vergelijken we onze prestaties met een selectie van vergelijkbare spoorinfrabeheerders in het buitenland. Dit is een verplichting vanuit de beheerconcessie. Begin 2020 zijn de resultaten van onze internationale benchmark met data over de periode 2015 tot en met 2018 aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarnaast nemen we ook deel aan de benchmark die jaarlijks wordt uitgevoerd door het Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME). In 2021 is het vierde benchmarkrapport van PRIME gepubliceerd met data over de periode 2012-2019 van 18 Europese spoorinfrabeheerders. De conclusies uit de rapporten zijn vergelijkbaar: ProRail levert goede prestaties vergeleken met andere spoorinfrabeheerders op de volgende gebieden: 

  • Veiligheid: met 0,2 significante incidenten per miljoen treinkilometers presteert ProRail beter dan het gemiddelde van de peergroup.

  • Groei van spoorgebruik: in de periode 2015 – 2018 groeide het aantal treinkilometers op het Nederlandse spoor met ca. 5%. Het aantal tonkilometers steeg met 7%. Dit is een bovengemiddeld sterke groei ten opzichte van de vergelijkingsgroep in de benchmark. 

  • Punctualiteit: met een punctualiteit van 96% (grenswaarde 5:29 minuten) behoort ProRail tot de top 3 van Europa.

  • Benutting van het spoornetwerk: met een benutting van ca. 80 treinen per spoorkilometer per dag heeft Nederland het meest intensief gebruikte spoor van Europa. Dit is meer dan twee keer zoveel als het Europese gemiddelde.

  • Kosten: de OPEX en CAPEX per spoorkilometer zijn beide met ca. EUR 168.000 bovengemiddeld hoog. Met kosten van EUR 4,50 per treinkilometer presteert ProRail echter het beste van de vergelijkingsgroep (2018).