De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht 2022

Bedragen in miljoenen euro’s

 

2022

 

2021

 
     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.239

 

1.076

 

Ontvangsten van vervoerders

361

 

343

 

Ontvangsten van derden

114

 

106

 

Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

1.714

 

1.524

     

Betalingen aan leveranciers1

-1.113

 

-1.213

 

Betalingen aan werknemers

-363

 

-316

 

Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP)

 

-1.476

 

-1.530

Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting

 

-108

 

-103

Betaalde winstbelasting

 

-1

 

0

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

130

 

-108

     

Ontvangen interest

 

-

 

-

Betaalde interest

 

-5

 

-5

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

125

 

-113

     

Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds

1.364

 

1.054

 

Ontvangsten van derden

145

 

146

 

Betalingen aan leveranciers

-1.263

 

-1.074

 

Betalingen aan werknemers

-107

 

-109

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

138

 

18

     

Aflossing leningen

-

 

-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-

 

-

     

Totale kasstroom

 

263

 

-95

     

Liquide middelen einde boekjaar

 

539

 

276

Liquide middelen begin boekjaar

 

276

 

371

     

Mutatie liquide middelen

 

263

 

-95

1) Voor nadere toelichting op deze kasstroom verwijzen wij naar onderdeel 6. Liquide middelen van de toelichting jaarrekening