De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Voorraden

Bedragen in miljoenen euro's

2022

2021

   

Aanschafwaarde voorraad onderdelen

21

22

Voorziening incourant

-1

-1

 

19

21

De boekwaarde van de voorraden die op balansdatum zijn gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde, bedraagt € 1 miljoen (2021: € 1 miljoen). De mutatie in voorziening incourant is ten laste van de winst en verliesrekening gekomen. De voorraadwaardering op basis van de actuele waarde wijkt niet materieel af van bovenstaande waardering.